راهنمای کامل اخذ مجوز تاسیس
 

راهنمای کامل ایجاد  و بهره برداری برای یک واحد صنعتی در سال 1402

 
مهم : با مطالعه این راهنما شما اطلاعات کاملی در خصوص اخذ پروانه تاسیس بدست می آوردید لذا از واگذاری این امر به سایر افراد ( که درخواست وجه برای اخذ پروانه تاسیس می نمایند)  خودداری نمائید. زيرا در مراحل بعد خود بايد اطلاعات شركت را در سايت به روز نموده و محرنامه بودن اطلاعات خود را حفظ كنيد.

 

اطلاعات این راهنما بشرح ذیل می باشد :