مرکز مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان
 

مرکز مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان

این مرکز وابسته به مرکز مشاوره بازرگانی بوده و اطلاعات طرحهای سرمایه گذاری را در بخش صنعت وکشاورزی به کاربران ارائه می نمایید. این مرکز دارای بیش از 100 کارشناس سرمایه گذاری در حوزه های مختلف سرمایه گذاری می باشد که طرحهای متناسب با فعالیت کاربران را پیشنهاد می دهد

در این مرکز انواع طرحهای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی به سرمایه گذاران ارائه می شود

طرحهای بخش کشاورزی و مواد غذایی
طرحهای بخش صنعت ومعدن
طرحهای بخش خدمات

برای ورود به مرکز مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان وارد سایت شوید

http://www.pishroinvt.ir

برای ورود به مرکز مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان کلیک نمایید


روش های ارتباطی با مرکز مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان

تلفن 09366421329

پست الکترونیک dnkaroon1389@yahoo.com 

پیامک : ارسال نام طرح بصورت پیامک به شماره09366421329

تغییر قالب صفحه