مشاوره برای انتخاب پایان نامه ارشد صنایع
 


 

مشاوره در خصوص انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع

 

انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد یکی از دغدغه های مهم دانشجویان کارشناسی ارشد رشته صنایع میباشد . در هنگام انتخاب پایان نامه به موارد ذیل توجه فرمایید

1-      برخی موضوعات پایانه نامه ممکن است بسیار جذب کننده باشد لیکن ممکن است موضوع انتخابی دارای منابع مستند برای انجام نداشته باشد . همچنین وجود امار و اطلاعات معتبر نیز دارای اهمیت بالایی است

2-      برخی دانشجویان ممکن است برای تسریع در انجام پایان نامه نسبت به شبیه سازی عنوان پایان نامه های اجرا شده اقدام نمایند . برای مثال انجام پایان نامه برای یک شهر و اجرای ان برای شهر دیگر یا صنعت دیگر

 

در ذیل برخی عناوین پایان نامه های اجرا شده برای اطلاع دانشجویان ارائه می شود :

 

1.يكپارچگی زنجيره تأمين با تأكيد بر نقش استراتژی فرابارانداز های ميانی با فرض عدم قطعيت 

 

2.یک مدل فازی چندهدفی برای برنامه‌ریزی لجستیک عملیات امداد رسانی به نواحی 

3.یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول 

 

4.یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی ساختمان های دانشگاه

 

5.معرفی و رتبه بندی معیارهای طراحی کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره 

 

6.مطالعه روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در صنعت تولید برق 

 

7.مساله مکانیابی چند تسهیله با فواصل متعامد در حضور یک مانع خطی با حرکت احتمالی به صورت نرمال 

 

8.مساله مکان‌یابی تک‌وسیله‌ای با فاصله متعامد در حضور سه مانع خطی احتمالی

 

9.مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت بندی شده 

 

10.مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع دایره ای احتمالی 

 

11.مساله مکان یابی تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای برنولی 

 

12.مدلی برای حداقل کردن هزینه های بانکداری الکترونیک در توسعه تجارت الکترونیک 

 

13.مدلسازی ریاضی و بهینه سازی مسأله زمان بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر در شرایط عدم قطعیت 

 

14.مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت : ارشد مهندسی صنایع 

 

15.مدلسازی پویایی سیستم برای ارزیابی و کنترل پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات 

 

16.مدل سازی هم زمان سيستم های توليد سلولی پويا و قيمت فروش 

 

17.مدلسازی غیرقطعی برای مکان یابی تک تسهیله روی شبکه مسیرهای ارتباطی برای پاسخگویی به حوادث غیرمترقبه 

 

18.مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 

 

19.مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا 

 

20.مدل برنامه ريزی رياضی جديد برای مسأله زمان بندی کارگاه باز چند هدفه 

 

 

 

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی صنایع :

 • حداقل نمودن دامنه عملیات Cmax، با بکارگیری تکنیک کاهش سرعت عملیات در حل مساله عدم توقف تولید کارگاهی
 • مدل‌سازی و حل مسئله تخصیص منابع محدود چند هدفه با الگوریتم هوشمند مورچگان
 • ارائه مدلی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر افراد با استفاده از تئوری محدودیتها: موردکاوی در پروژهERPسازمان ذوب آهن اصفهان
 • شناسایی نقاط و لینکهای بحرانی در شبکه راههای جاده ای کشور (رویکرد شبکه های پیچیده)
 • کاوش سری‌های زمانی ترافیک شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای بین شهری بر پایه تنوری شبکه‌های پیچیده
 • برنامه‌ریزی حرکت سیستم‌های چند رباتی در محیط های ناشناخته
 • زمان‌بندی کار کارگاهی انعطاف‌پذیر با در نظر گرفتن محدودیت نت
 • حل مساله مکان‌یابی – مسیریابی دو طبقه‌ای با در نظرگیری زمان احتمالی حمل و نقل مشتریان و محدودیت‌های پنجره زمانی نرم
 • ارائه مدل موجودی و سیاست تخفیف مقداری برای کالای فاسد شدنی در زنجیره تامین دو سطحی
 • زمان‌بندی گروهی با در نظر گرفتن اثر یادگیری در سیستم تولید سلولی
 • بررسی عوامل موثر بر بهره وری فرآیند تولید در صنایع اتومبیل سازی
 • طراحی سیستم تولیدی تکنولوژی گروهی به کمک شبیه‌سازی
 • استفاده از الگوریتم‌های برنامه‌ریزی جهت بهبود وضعیت فعلی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
 • ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت پیش بینی قیمت نفت خام
 • مسیریابی ناوگان حمل و نقل برای تامین بهنگام مواد و قطعات از تامین کنندگان
 • ارائه مدل جدید برای مساله موازنه خط مونتاژ هزینه‌گرا
 • رابط جامعه‌پذیری و یگانگی با میزان موفقیت پیاده‌سازی فناوری اطلاعات در سازمانها
 • ارایه چارچوبی برای تحلیل شبکه های اجتماعی بر پایه پیوند کاوی مورد شبکه های کسب و کار
 • تحلیل مسائل برنامه‌ریزی حرکت بازوی مکانیکی و توالی عملیات قطعات در سلولهای انعطاف‌پذیر
 • استفاده از ابزارهای سیستمهای اطلاعاتی به منظور پشتیبانی برنامه‌ریزی استراتژیک در صنایع تولیدی ایران
 • تعیین توالی nکار روی mماشین (Job shop schedulling)
 • الگوی سنجش بهره‌وری مدیران صنایع ایران
 • حل تقریبی مدل برنامه‌ریزی تولید احتمالی
 •  سیستم‌های دستمزد تشویقی.
 • طراحی و تولید مین پرتاب کن
 • برنامه‌ریزی تعداد دسته اقتصادی تولید
 • کاربرد برنامه‌ریزی ریاضی در جایابی و تعیین ظرفیت بهینه سیلوهای گندم
 • حل مسئله برش با روش ابتکاری
 • کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی در برنامه‌ریزی تولید
 • ارایه مدلی به منظور یادگیری سفارش‌دهی عامل‌های هوشمند زنجیره تامین در شرایط نامعین محیط
 • استفاده از روشی یکپارچه برای همراستاسازی کارت امتیازی متوازن و مدل EFQMو پیاده سازی آن در شرکت گسترش انفورماتیک
 • خوشه‌بندی و برچسب‌زنی کاربران وب سایت با استفاده از روشهای داده‌کاوی
 • بررسی سود خریدار و فروشنده در بازارهای الکترونیکی B2Bو ارائه مدل برنده – برنده
 • سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی با استفاده از کارت امتیازی متوازن مورد کاوی مراکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 • پیش‌بینی رفتار مراجعه‌کنندگان به یک تارنمای اینترنتی با استفاده از تحلیل جریان کلیک
 • ارائه مدلی برای اندازه‌گیری قابلیت یادگیری سازماندهی در صنعت قطعه سازی ایران
 • توسعه مدل جدید و روش حل برای مسائل تعیین اندازه انباشته و زمان‌بندی در سیستم چند مرحله‌ای – چند محصولی
 • کمینه‌سازی حداکثر زمان تکمیل در مساله زمان‌بندی تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر
 • به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدل‌سازی و تحلیل زنجیره تامین
 • شبیه‌سازی فرایند ترخیص الکترونیکی کالا در افزایش سطح رضایتمندی مشتری در زنجیره تامین مواد وارداتی در گمرک
 • ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات برکارایی منابع انسانی با روش تحلیل پوششی داده‌ها
 • روش پیوندی برنامه‌ریزی ژنتیکی – درخت تصمیم برای دسته بندی با رویکرد هزینه‌ای
 • الگوریتم برای حل مساله چیدمان در ساختمانهای چند طبقه با در نظر گرفتن آسانسور
 • ارائه یک مدل شبکه عصبی برای پیش‌بینی قیمت ماهانه نفت خام با در نظر گرفتن شوکهای نفتی
 • شناسایی مشتریان آموزش عالی و تبدیل خواسته‌های مشتریان بر الزامات عملیات با استفاده از QFD (مطالعه موردی، دانشکده فنی و مهندسی تربیت مدرس)
 • بررسی عوامل موثر در تغییر مدل کسب و کار با توجه به راهکارهای مدیریت تغییر و یادگیری سازمانی
 • یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای ملاحضلات ساختاری هزینه در برنامه‌ریزی گسترش عملکرد کیفیت کالاهای مدولار(حالتهای گسسته و پیوسته)
 • ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت پیاده‌سازی پروژه‌های شش سیگما در شرکت‌های منتخب ایرانی
 • مدل پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری CRM در سرویسهای برون بسپار داخلی
 • بررسی نظرات خبرگان شش سیگما بر میزان بهبود بر اساس مدل (EFQM)
 • ارائه مدل پیش بینی در بازار بوس تهران
 • بررسی دیرکردها در زنجیره تامین (موردکاوی خطوط تولید شرکت سایپا)
 • تدوین چارچوبی برای مدیریت استراتژیهای فناوری اطلاعات بر اساس روش ارزیابی متوازن
 • طراحی و پیاده‌سازی کارگزار هوشمند توصیه به مشتری در سامانه‌های تجارت الکترونیکی با استفاده از نظریه فازی
 • مسیریابی وسیله حمل و نقل با حمل در بازگشت (مدل‌سازی و حل آن)
 • طراحی، ایجاد و برنامه‌نویسی یک پوسته جهت سیستم‌های خبره به نام FOOPESبا امکانات فازی، شی‌گرا، احتمالی (عدم قطعیت)
 • ارزیابی نقش فناوری اطلاعات در پشتیبانی از سیستم مدیریت کیفیت در راستای ایجاد بهبود عملکرد کیفی
 • ارائه مدلی برای سنجش عملکرد سازمانهای کوچک و متوسط ایران به منظور ورود موفق به تجارت الکترونیکی
 • بررسی وضعیت استفاده طبقه‌بندی و کدگذاری کالا در کشور و نقش آنها در یکپارچگی زنجیره تامین (مورد کاوی: صنعت لوازم خانگی)
 • بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی در ایران
 • شناسایی روندهای نوظهور در دانش نانو بیوتکنولوژی با استفاده از متن کاوی
 • بازنگری و توسعه مدل اکرو مودامبی برای ارزیابی آمادگی سازمانهای ایران جهت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری
 • پیش‌بینی تقاضای متناوب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 • توسعه مدلی بر تئوری منبع- محور با الهام از رویکرد درونگرا و برونگرا در مدیریت استراتژیک با به کارگیری مدل در حل مساله تخصیص سایتهای تولیدی به محصولات سبد در شرکت ایران-خودرو
 • مسیریابی چند بخشی کم مصرف پایدار درشبکه‌های سیار اقتضائی
 • انتخاب تامین کننده با در نظر گرفتن مرحله پیش ارزیابی در زنجیره تامین
 • مدل ارزشی کیفیت برای به کارگیری دانایی سازمانی درمزیت‌های رقابتی
 • توسعه مدل تصمیم‌گیری سفارش‌دهی زنجیره تامین با توجه به یکپارچگی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع بنگاهی (ERP)
 • برنامه‌ریزی حرکت ربات متحرک در محیط پویا با موانع و هدف متحرک

.

 

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی  :

 • مقایسه تاثیر اندازه ی دولت بر تورم با استفاده از داده های پانل دیتا در کشورهای در حال توسعه نفتی و غیر نفتی
 • بررسی اثر شوک های قیمت نفت بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی، کشورهای منتخب صادر کننده ی نفتی)
 • قیمت گذاری گاز طبیعی در ایران با استفاده از مدل رمزی و روش تخمین رگرسیون فازی
 • برآورد ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
 • تحلیل سیستمی ( تعللی) اقتصاد سیاسی نفت در شوک های گذشته
 • ارایه مدل موجودی امانی در زنجیره تامین دو سطحی با امکان اشتراک گذاری کالا
 • بررسی کارایی نسبی مدلهای رگرسیون فازی در پیش بینی نرخ تورم ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
 • بررسی تاثیر اصلاح یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران با رویکرد پانل دیتا
 • بررسی اثر تکانه های نفتی بر انتقال تکنولوژی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهیافت خود توضیح برداری و داده های تابلویی
 • برآورد تابع تقاضای گار طبیعی در ایران (تحلیل مقایسه ای بین استانی)
 • مقایسه تاثیر صادرات بر اشتغال در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با استفاده از داده های پنل
 • بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر شاخص های صنایع بازار سهام
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ م‍س‍ک‍ن‌ م‍ه‍ر ب‍ر ب‍ازار م‍س‍ک‍ن‌ در ای‍ران‌
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اث‍ر ری‍س‍ک‌ ب‍ر ت‍وج‍ی‍ه‌ پ‍ذی‍ری‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ :م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍دل‍س‍ازی‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌ ری‍س‍ک‌ ب‍ا روش‌ م‍ون‍ت‌ ک‍ارل‍و و
 • روش‌ ارزی‍اب‍ی‌ اخ‍ت‍ی‍ار واق‍ع‍ی‌( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ :ص‍ن‍ع‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌)
 • ب‍ررس‍ی‌ ی‍ک‌ راب‍طه‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ م‍ی‍ان‌ ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ در ق‍رارداد ه‍ای‌ س‍ل‍ف‌ م‍وازی‌ و ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ای‌ ن‍ق‍د ب‍رق‌ در ب‍ازار ب‍رق‌ ای‍ران‌
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍س‍ه‍ی‍لات‌ اع‍طای‍ی‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ب‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ای‍ران‌
 • ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ اق‍ت‍ص‍اد س‍ن‍ج‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ک‍ار آف‍ری‍ن‍ی‌ در رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ :ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ داده‌ ه‍ای‌GEM
 • ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ در ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ ب‍رای‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍ا ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍ا ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ون‍ت‍ک‍ارل‍و در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اث‍ر پ‍ذی‍ری‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ از ق‍ی‍م‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ و طلا
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ه‍ب‍ود ف‍ض‍ای‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ب‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ خ‍ارج‍ی‌
 • م‍دل‌ س‍ازی‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادده‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ پ‍وی‍ا در ب‍ازار ب‍رق‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍ع‍ادل‌ ک‍ورن‍و
 • ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ ری‍س‍ک‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ای‌
 • ب‍ررس‍ی‌ پ‍وش‍ش‌ ت‍ورم‌ از طری‍ق‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در دارای‍ی‌ ه‍ا
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ع‍ادل‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ در ح‍راج‌ پ‍رداخ‍ت‌ ب‍ر اس‍اس‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد و ح‍راج‌ ی‍ک‍ن‍واخ‍ت‌ در ب‍ازار ب‍رق‌ ع‍م‍ده‌ ف‍روش‍ی‌
 • ب‍رآورد ت‍اب‍ع‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌
 • ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ب‍ان‍ک‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ارک‍وف‌ ن‍اه‍م‍گ‍ن‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آرم‍ان‍ی‌
 • ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ت‍ع‍ادل‌ ن‍ش‌ در ب‍ازار ب‍رق‌ ع‍م‍ده‌ ف‍روش‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ ( م‍ورد ک‍اوی‌ :ب‍ازار ب‍رق‌ ای‍ران‌)
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ش‍دت‌ ان‍رژی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍ج‍زی‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ و م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ک‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در زی‍ر ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ و ی‍ک‌ م‍دل‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ ب‍ه‍ب‍ود ی‍اف‍ت‍ه‌ در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ س‍ری‌ ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ م‍ال‍ی‌
 • ارائ‍ه‌ راه‌ ح‍ل‌ ج‍دی‍د ب‍رای‌ م‍س‍ال‍ه‌ دوره‌ گ‍رد چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌ دوره‌ ای‌ ب‍ا پ‍ن‍ج‍ره‌ زم‍ان‍ی‌ ف‍ازی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر ران‍دم‍ان‌ ن‍ق‍دی‍ن‍گ‍ی‌ و ش‍اخ‍ص‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ و ف‍راب‍ورس‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍رداخ‍ت‌ ن‍ق‍دی‌ ی‍اران‍ه‌ ه‍ا ب‍ر ت‍ورم‌ در اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌
 • طراح‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ی‌ – چ‍ن‍د س‍طح‍ی‌
 • م‍دل‌ س‍ازی‌ ت‍ع‍ادل‌ ن‍ش‌ ی‍ک‌ ح‍راج‌ چ‍ن‍د س‍اع‍ت‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ان‍ب‍وه‌ ذرات‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ :ب‍ازار ب‍رق‌ ای‍ران‌)
 • ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ راه‍ب‍ردی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ پ‍ای‍دار در م‍ن‍طق‍ه‌ زاگ‍رس‌ م‍رک‍زی‌ ب‍ا م‍دل‌SWOT
 • ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ در ح‍وزه‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ گ‍ری‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ (ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از FAHP وBSC)
 • م‍دل‌ س‍ازی‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍ار ه‍م‍زم‍ان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ – م‍ح‍دودی‍ت‌
 • م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ آب‌ ب‍رای‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ع‍م‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌ در اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ روی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ب‍رن‍ج‌ و م‍رک‍ب‍ات‌)
 • ارزی‍اب‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ در ای‍ران‌ در راس‍ت‍ای‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‌ اص‍ل‌ ۴۴ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ (اه‍داف‌۴ ، ۵ ، ۷ س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‌)
 • ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ س‍ن‍اری‍و اس‍ت‍وار در ت‍وس‍ع‍ه‌ ظرف‍ی‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ق‍درت‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍دم‌ ق‍طع‍ی‍ت‌ ت‍ق‍اض‍ا
 • اع‍ت‍ب‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ان‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‌ و ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
 • بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر میزان تولید بخش صنعت و معدن در ایران
 • بررسی عوامل موثر بر نوآوری با تاکید بر رابطه متقابل آن با رشد اقتصادی
 • تاثیر هدفمندی یارانه ها بر مصرف برق استان های منتخب در ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا)
 • بررسی تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی کشورهای پیشرفته با کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس
 • بررسی پایایی شبکه های عرضه مقیاس آزاد با استفاده از مفهوم شبکه های همسان گرا و ناهمسان گرا
 • پیاده سازی اصول مدیریت ناب در سیستم بانکی – مطالعه موردی: بانک خاورمیانه.
 • طراحی روشی برای تعیین اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو
 • شبیه ساز ی پویا و بررسی سیاستهای بلند مدت ناوگان خودروهای گازسوز
 • حل مساله تولید – توزیع چند هدفه در زنجیره تامین چند کالایی با تقاضای غیرقطعی در محیط فازی
 • حل مساله اندازه دسته و زمان بندی تولید چندکالایی در زنجیره تامین با ماشین های موازی نامرتبط و عمر مفید کالای فازی
 • طراحی الگوی تعیین اولویت های فناوری با استفاده از ماتریس جذابیت – قابلیت اصلاح شده; مطالعه موردی : وزارت نیرو
 • برنامه ریزی زمان بندی ماشین های موازی تولید انباشته ای با معیار های موعد تحویل دار
 • تعیین ترکیب بهینه بنزین و گاز در ناوگان خودروهای سبک شهر تهران
 • بررسی تاثیر توسعه مالی بر مصرف انرژی با استفاده از داده های تابلویی با تاکید بر ایران
 • زمان بندی جریان کارگاهی با معیار کار معوقه

 

لینک های پیشنهادی »


راهنمای اخذ جواز تاسیس کارخانه و ایجاد واحد تولیدی


راهنمای سرمایه گذاری در بخش صنعت در سال 1402-
 

 
تماس با ما
 

 کلیه علاقمندانی که مایل به مشاوره حضوری با مشاوران مرکز مشاوره بازرگانی ایران می باشند خواهشمند است ضمن تماس با دفتر شرکت ، هماهنگی لازم را برای شرکت در جلسه مشاوره بعمل آورند. شرکت در جلسات مشاوره شرکت رایگان می باشد .
 

* علاقمندان برای استفاده از خدمات مرکز مشاوره بازرگانی باید ابتدا سئوالات خود را به ایمیل مرکز ارسال نمایید تا مورد بررسی قرار گیرد . حداکثر زمان پاسخ به سئوالات 24 ساعت می باشد

مهم»:  ارسال تمامی دفترچه ها بعلنت هزینه بالای پرینت از طریق ایمیل خواهد بود لذا ارسال پستی صورت نمی گیردپست الکترونیک شرکت dnkaroon1389@gmail.com


dnkaroon1389@gmail.com


تلفن شرکت : 1329-642-0936

تغییر قالب صفحه