پایان نامه های بازاریابی و تجارت الکترونیکی
 

 

معرفی پایان نامه های مرتبط با بازاریابی الکترونیکی


مرکز مشاوره بازرگانی در جهت آشنایی دانشجویان با پایانه نامه های تجارت الکترونیکی و بازاریابی ، فهرست تعدادی از پایانه نامه ها را بشرح ذیل درج می نماید. 


پایانه نامه های اجرا شده در  رشته تجارت الکترونیک – دانشگاه تهران


تحلیل کارایی مدلهای کسب و کار وبگاه واسطه های مالی با استفاده از روش DEA-

بررسی مدلی پذیرش خدمات بانکداری سیار توسط مردم: مطالعه موردی سیستم بانکی ایران

تاثیر ICT بر اشتغال صنایع ایران

شناسایی مولفه های تبلیغات هوشمند از دید مخاطب

بررسی مولفه های بر سازنده ارزش ویژه نام های تجاری مبتنی بر وب

بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیکی در کسب و کارهای الکترونیکی فعال کشور

فاکتورهای تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران

عوامل تاثیر گذار بر تصمیم شرکتهای کارگزاری و سرمایه گذاران جهت انجام معاملات سهام به صورت آنلاین

سیاستها و ابزارهای امنیتی در بانکداری الکترونیک

بررسی تاثیر هزینه بازاریابی الکترونیکی بر متغیر فروش

مطالعه کاربرد کسب و کار الکترونیکی در حوزه سلامت (سلامت الکترونیکی) در ایران

ارزش گذاری و دسته بندی مشتریان جهت به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بازاریابی خدمات بانکی، رهیافت شبکه عصبی

رتبه بندی شعب منتخب بانک صادرات در استان تهران با استفاده از مدل DEAHP و

ارائه مدل مفهومی نقش مدیریت دانش در کسب و کار الکترونیک

بهینه کردن بودجه تبلیعات در رسانه های مختلف

بازاریابی الکترونیکی در سیستم بانکداری ایران

بخش بندی مشتریان با استفاده از داده کاوی

بررسی عوامل موثر بر انتخاب یک نام تجاری اینترنتی در ایران

قابلیت استفاده از شبکه در بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی: بانک تجارت)

بررسی ضروریات و زیرساختهای لازم جهت راه اندازی مدیریت زنجیره تامین در فضای الکترونیکی

ارائه الگویی برای مالیات ستانی از تجارت الکترونیکی در ایران

بررسی کارایی بانکداری الکترونیکی در بین بانکهای ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

سنجش سطح بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در شرکت سایپا دیزل

ارزیابی وب سایتهای تجارت الکترونیک در ایران (مطالعه موردی شرکت گاز استان مازندران

جنبه های حقوقی امضای الکترونیکی با تکیه بر قوانین کشورهای مختلف

بررسی اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک

 

 

موضوعات پیشنهادی : ( این موضوعات با نظر استاد راهنما اصلاح شوند)

 • نقش بازاریابی درون سازمانی در بهبود و توسعه سازمان‌های با تکنولولژی برتر  
 • بررسی تاثیر اخبار بر قیمت نفت رویکرد متن کاوی
 • ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی در شرکتهای تجارت بنگاه به مشتری در ایران (مورد کاری: شرکتهای انتشاراتی)
 • مدل فرایند بین‌المللی شدن: مورد کاوی شرکت‌های صادراتی
 • سنجش میزان بلوغ سیستم های هوش تجاری در صنعت بانکداری ایران
 • نگرش کارکنان بانکها نسبت به پیاده سازی بانکداری الکترونیک،بررسی تطبیقی بین بانکهای دولتی و خصوصی
 • ارائه چارچوبی برای شناسایی عوامل تاثیر گذار بر خرید اینترنتی در ایران و اولویت بندی آنها
 • بررسی نحوه تاثیر گذاری ابعاد مختلف مدل گرون روز بر رضایت مشتری در خدمات هتل داری استان تهران
 • مدلی برای حضور موفق شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی در بازارهای بین المللی
 • تمایل به کارگیری از سیستمهای رزرو صندلی نزد مسافران هوایی ایران
 •  استراتژی قیمت گذاری خدمات هتل داری در ایران. مطالعه هتل استقلال تهران
 •  آمادگی پذیرش سلف سرویس مبتنی بر فناوری. مطالعه موردی در خصوص ارائه سرویس پذیرش خودکار مسافر در فرودگاه برای صنعت هوایی ایران
 •  کیفیت سرویس دهی، رضایت مشتری، تجربه مشتری و رفتار مشتری در خرده فروشان ایرانی مطالعه موردی فرش فروشی شرکت فرش و گلیم در ایران
 •  اندازه گیری فرآیندگری تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان عملکرد شرکت‌های پخش و از منظر زیر ساخت‌های سازمانی
 •  شناسایی عوامل موثر بر کیفیت وبگاههای تجاری بنگاه به مشتری در ایران با استفاده از نظریه فازی (موردکاوی: کتابفروشیهای الکترونیکی)
 •  مطالعه رضایت مشتری در بازار B-to-Bبا تاکید بر شرکتهای طراحی – مهندسی در ایران
 •  بررسی نگرش مشتری نسبت به استفاده از مدل سه بعدی در صنعت ساختمان در ایران
 •  بررسی اقبال مشتریان موبایل نسبت به سرویس MMSدر ایران
 •  مدل‌سازی عدم اطمینان در آشکارسازی تغییرات بر مبنای طبقه بندی داده‌های ماهواره‌ای (منطقه مورد مطالعه: اصفهان)
 • ساده‌سازی فرآیند تامین تجهیزات از طریق تجارت الکترونیک در بازار B2Bایران
 •  ارزیابی آمادگی الکترونیکی در صنعت خودروسازی ایران (مورد مطالعه: گروه صنعتی ایران خودرو)
 •  رابطه درک ارزشهای استراتژیک و پذیرش بانکداری الکترونیک در بانکهای ایران
 •  موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک در ایران، مطالعه وزارت بازرگانی
 • بررسی استفاده شبکه‌ها برای حل مشکلات بازاریابی شرکت‌های صادراتی با اندازه کوچک و متوسط در ایران (مورد مطالعه صنایع غذایی)
 • اندازه‌گیری میزان آمادگی تکنولوژیک کارکنان، مورد شرکت چند ملیتی فعال در ایران
 • عوامل پذیرش سرویس‌های آنلاین(فروش آنلاین بلیط هواپیما ) از سوی کاربران ایرانی
 •  مدیریت سبد روابط، مورد کاوی بانکداری شرکتی
 •  پذیرش بانکداری الکترونیکی از سوی مشتریان ایرانی
 •  ایجاد مدلی برای وفاداری مشتری در صنعت بانکداری ایران
 •  روش‌های کلی طراحی ماشین‌های حالت محدود شناخت الگو روی جریان داده‌های یک بعدی و دو بعدی
  واسطه‌گری، گروه‌بندی وبررسی قیمت در اینترنت
 •  نقش بازاریابی شبکه در توسعه تجارت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا:تحلیل دیدگاه مدیران
 • تاثیر بازارمداری بر عملکرد کسب و کار و پذیرش وب سایت در شرکتهای SMEایرانی
 •  فرایند بین‌المللی شدن بنگاههای کسب و کار متوسط و کوچک ایرانی با تمرکز ویژه بر تجارت الکترونیک
 •  پیش بینی روند سهام با استفاده از مقالات خبری- مبتنی بر تکنیکهای متن کاوی
 •  تعریف و سنجش شاخصهای رضایتمندی مشتری (موردکاوی هواپیمایی ایران ایر)
 •  بررسی فاکتورهای تاثیرگذار در موفقیت روشهای بازاریابی بین بنگاهی در سطح بین المللی و از روی بستر اینترنت در صنعت نفت و گاز ایران.
 •  عوامل موثر در تشکیل وفاداری مشتریان الکترونیکی: مورد کاوی صنعت خرده فروشی
 • تقسیم بندی صنایع بزرگ در بازار جهانی اهل صنعت (تجارت الکترونیک)
 •  بررسی فاکتورهای موثر در گرایش مشتریان به سیستم پیشنهاد دهنده بانکی در ایران
 •  بررسی پذیرش اینترنت بر روی موبایل در ایران بر اساس مدل پذیرش بر مبنای ارزش
 • شبکه های همکاری: بررسی شبکه بنگاههای کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری نانو در ایران
 • تجارت الکترونیکی بین بنگاهی: مشخصه‌ها و پذیرش
 •  اهمیت کشور سازنده کالا در خریداری کالاهای صنعتی: مطالعه موردی در صنعت شیر آلات بخار ایران
 •  عوامل و کانالهای الکترونیکی بازاریابی WOM در صنعت توریسم ایران
 •  بررسی گرایش مشتریان در استفاده از خدمت بانکداری اینترنتی مطالعه موردی سه بانک دولتی ایران
 •  پذیرش خرده فروشی اینترنتی توسط شاغلین سازمان‌ها در ایران
 •  تاثیر بازاریابی رابطه با مشتری بر بازار: تحقیقی در بین شرکتهای ایرانی ارائه دهندهء عملکرد بازار خدمات مخابراتی
 •  بررسی برداشت مدیران کارخانه ها از یکپارجه سازی زنجیره تامین در ایران
 •  مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت توریسم ایران
 •  اندازه‌گیری کیفیت سرویس‌دهی در خطوط هوایی با استفاده از مدل ( SERVQUALمورد کاوی هواپیمایی آسمان)
 •  ارزیابی و تجزیه و تحلیل رضایتمندی مصرف کنندگان گاز خانگی در شهر تهران
 •  تاثیر کیفیت وب سایتها بر رضایت مشتریان (مطالعه وب سایت کتابفروشیهای الکترونیکی ایران)
 •  پیش بینی رویگردانی مشتری در شرکت های سرویس دهنده تلفن همراه
 •  پذیرش تجارت از طریق موبایل در ایران
 •  تاثیر آمادگی بستر الکترونیکی نهادهای دولتی بر روی موفقیت تجارت الکترونیکی در ایران (تحلیلی موردی بر سازمان آب و برق خوزستان وابسته به وزارت نیرو )
 • ارائه راهبردی رفتار خرید سازمانی مصرف کنندگان کابلهای صنعتی: مورد کاری صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران
 •  عوامل موثر در پذیرش سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتریان در سطح سازمانی در صنعت کشتیرانی ایران
 • کشف و اندازه گیری فاکتورهای موثر بر موفقیت وب سایتهای تجارت الکترونیک در ایران با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره فازی: از دیدگاه راهبران وب سایت
 •  مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت توریسم ایران
 •  بررسی عوامل پذیرش خدمات پرداخت الکترونیکی توسط مشتریان ایرانی
 • بهبود مدل سودآوری در صنعت بیمه با در نظر گرفتن تورم: مورد کاوی بیمه اتومبیل در ایران
 • فاکتورهای موثر بر نام و نشان تجاری در صنعت تاسیسات مکانیکی در ایران
 •  بررسی استفاده شبکه‌ها برای حل مشکلات بازاریابی شرکت‌های صادراتی با اندازه کوچک و متوسط در ایران (مورد مطالعه صنایع غذایی)
 •  دلائل بازدارنده استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی در ایران، رویکردی یکپارچه بر پایه زنجیره های ابزار هدف و بخش‌بندی
 •  کاربرد شخصیت برند در صنعت خودرو: بررسی ابعاد شخصیت خودرو سمند
 •  شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ارتباط با شهروند
 •  عوامل بر موثر بر یکپارچه‌سازی الکترونیکی فعالیت‌های تولیدکننده و مشتری – موردکاوی
 •  مدل ارزش دوره عمر مشتری در صنعت بانکداری ایران
 •  رضایت مشتری در کیفیت خدمات در خرده‌فروشیهای اینترنتی
 • ارزیابی استراتژیک حمایتهای ورزشی بعنوان ابزار ارتباط بازاریابی در صنعت الکترونیک ایران
 • جایگاه نسبی صنایع ایران در اینترنت: ارزیابی سایتهای اینترنتی تولید کنندگان لوازم خانگی با استفاده از روش Correspondence Analysis.
 •  اثر سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات بر بهره‌وری
 •  ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری
 • تعیین عوامل موفقیت ایجاد و توسعه پارکهای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ایران
 •  تغییرات الگوهای رفتار مشتری با رویکردی براساس داده کاوی
 •  توسعه محصول جدید بر پایه مدیریت دانش مشتری
 •  سازگاری تجارت الکترونیک و عوامل موفقیت آن در بنگاه ای کوچک و متوسط در ایران

   ارتباط میان تجارت الکترونيک و رضایت مشتری در بانک ها

 •   طراحي صفحات وب به منظور ارتقای رضایت مشتریان در تجارت الکترونيک.

·            بررسی عوامل موثر بر ارتقای تجارت الکترونیک در کشور های اسلامی.

·           نقش موتورهاي جستجوگر و ارتباط آنها با تجارت الکترونيک.

·           افزایش بهره وری تجارت الکترونيک به کمک کارت های اعتباری.

·           ارزیابی تکنولوژي اينترنت بر عملکرد بانک ها با جهت گيري هاي تجارت الکترونيک.

·           ارزیابی موفقیت در تجارت الکترونيک و ارتباط آن با ادراک مشتري از کيفيت خدمات ، امنيت و وفاداري.

·           مدیریت ريسک هاي سازمانی بر رابطه بين هزينه هاي انجام شده و وفاداري مشترک در تجارت الکترونيک.

·         بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت تجارت الکترونيک از مقوله کارايي و نوآوري در خدمات بانکداری اسلامی.

بررسي نقش امنیت در پذيرش وب سايت تجارت الکترونيک توسط مشتريان

 موضوعات مدیریتی :

 1. بررسی تاثیر خدمات پس از فروش شرکت x بر میزان رضایت مشتریان این شرکت مطالعه موردی : ……..
 2. بررسی عوامل مؤثر بر میزان صادرات محصول x
 3. بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصول x دراستانهای …….
 4. بررسی نگرش صادر کنندگان در مورد تأثیر عوامل تولید، بازاررسانی و اطلاع رسانی به بازار بر صادرات محصول x در شهرستان ……………
 5. تجزیه و تحلیل عوامل داخلی برای کسب مزیت رقابتی در شرکت x
 6. امکان سنجی استقرار تجارت الکترونیک در صنایع شرکت x
 7. بررسی ارتباط همکاری و عملکرد در بین مؤسسات صنایع دستی شهر …….(مورد مطالعه : …….)
 8. بررسی موانع توسعه و صادرات محصول x ایران
 9. انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی مطالعه موردی : شرکت x
 10. بررسی تأثیر خصوصی سازی بر بهبود عملکرد واحدهای خصوصی شده شرکت مخابرات شهرستان x
 11. مطالعه ویژگی های کارآفرینی مدیران ارشد صنایع x.
 12. تکنولوژی اطلاعات و تأ ثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی: استان x)
 13. بررسی نقش سیستم های اطلاعات بازاریابی در فرآیند تدوین استراتژی شرکتهای موجود در فهرست x
 14. بررسی تأثیر مدیریت بازاریابی بر افزایش فروش داخلی و جهانی محصول x
 15. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش خریداران محصول x با نام های تجاری متفاوت در شهر x
 16. بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی در شهر x
 17. بررسی اثر بخشی فعالیتهای ترویجی انجام شده در زمینه بیمه های عمر توسط صنعت بیمه
 18. بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات محصول x
 19. بررسی رابطه بین کیفیت برنامه ریزی بازاریابی با عملکردصنایع مواد غذایی در شهر x
 20. مطالعه عوامل موثر بر ترجیح مشتریان درانتخاب محصول x با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی:x
 21. بررسی کارایی پرتفوی (سبد سهام) بیمه x
 22. بررسی موقعیت و جایگاه بازار شرکت x و ارائه استراتژی های مرتبط با آن با استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
 23. بررسی تأثیر مدل EFQM به عملکرد شرکت x
 24. قیمت گذاری استراتژیک برای محصول x شرکت x در منطقه x
 25. بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات صنعت x
 26. بررسی عوامل موثر بر استنباط گردشگران خارجی در مورد وجهه ایران به عنوان یک مقصد گردشگری
 27. بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر آگاهی و عمل خرید بیمه گذاران در زمینه بیمه های x در شهر x
 28. بررسی تاثیر مدیریت با مشتری بر کسب مزیت رقابتی بانک x
 29. بررسی آمادگی شرکت x جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری
 30. بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک x در شهر x
 31. اندازه گیری کیفیت خدمات بانکی با استفاده از مدل سروکوال در بانک x شهر x
 32. رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید مصرف کنندگان محصول x
 33. بررسی عوامل موثربر انگیزش کارکنان شرکت x بر اساس تئوری هرزبرگ
 34. تعیین وضعیت مدیریت روابط با مشتری در شرکت x
 35. بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید خودرو x
 36. عوامل موثر بر عملکرد تیم های مراقبت پرواز در فرودگاه x
 37. رتبه بندی عوامل بازاریابی موثر بر کانال توزیع صادرات محصول x
 38. رابطه بین نگرش مشتریان و انتخاب آن ها در خرید محصول x
 39. بررسی عوامل مؤثـر بر فرآیند تصمیم‌گیری خریداران صادراتی محصولات x مورد مطالعه: شرکت x 20. عوامل موثر بر وفاداری مشتریان : مطالعه موردی بر مصرف کنندگان محصول x
 40. فضیلت های اخلاقی بازاریابی: بررسی دیدگاه متخصصین بازایابی و جامعه مصرف کننده
 41. بررسی تأثیر مدیریت رابطه با مشتری (CRM) بر عملکرد کلی مؤسسات مالی شهر x
 42. بررسی عوامل موثر بر قصد ترک خدمت کارکنان در شرکت x
 43. تأثیر سودآوری در تأمین مسئولیت اجتماعی سازمان : بررسی دیدگاه کارکنان و مشتریان شرکت x
 44. آمادگی برای پیاده سازی مدیریت روابط با مشتری؛ مطالعه ی موردی بانک x
 45. تاثیر ابزارهای پیشبرد فروش بر واکنشهای پس از خرید مصرفکنندگان مواد غذایی (مورد مطالعه: فروشگاههای x )
 46. رابطه بین کیفیت خدمات و ارزش نام تجاری در هتل‌های چهار ستاره و پنج ستاره استان‌های x
 47. موانع و چالش‌های توسعه گردشگری داخلی در استان x
 48. شکاف ‌های داخلی کیفیت خدمات و تحلیل ارتباط آن با رضایتمندی شغلی کارکنان در صنعت بیمه (مورد مطالعه: شرکت بیمه x)
 49. تعیین و اولویت بندی عوامل رضایتمندی نمایندگی های فروش شرکت x بر اساس روش FAHP
 50. طراحی یک مدل مفهومی برای پذیرش تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط صنعتی شهر
 51. ارائه یک مدل تلفیقی از تحلیل SWOT، به منظور تحلیل استرات‍‍ژیک مشتری محور مورد مطالعه : بانک
 52. مقایسه اثربخشی شرکتهای بیمه خصوصی و دولتی از دیدگاه رضایت بیمهگذاران در شهر x با تاکید بر بخش خسارت بیمه x
 53. عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک از نظر مدیران بنگاه¬های کوچک و متوسط منطقه آزاد تجاری- صنعتی x
 54. عوامل مؤثّر بر شکل گیری تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستان های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی شهر x
 55. تاثیر بازاریابی اینترنتی بر افزایش درآمد هتلهای شهر x
 56. بررسی دلایل استفاده از بازاریابی رابطه مند در بین تامین کنندگان قطعات به شرکت x
 57. بررسی تاثیر خدمات پس از فروش شرکت x بر میزان رضایت مشتریان این شرکت مطالعه موردی : ……..
 58. بررسی عوامل مؤثر بر میزان صادرات محصول x
 59. بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصول x دراستانهای …….
 60. بررسی نگرش صادر کنندگان در مورد تأثیر عوامل تولید، بازاررسانی و اطلاع رسانی به بازار بر صادرات محصول x در شهرستان ……………
 61. تجزیه و تحلیل عوامل داخلی برای کسب مزیت رقابتی در شرکت x
 62. امکان سنجی استقرار تجارت الکترونیک در صنایع شرکت x
 63. بررسی ارتباط همکاری و عملکرد در بین مؤسسات صنایع دستی شهر …….(مورد مطالعه : …….)
 64. بررسی موانع توسعه و صادرات محصول x ایران
 65. انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی مطالعه موردی : شرکت x
 66. بررسی تأثیر خصوصی سازی بر بهبود عملکرد واحدهای خصوصی شده شرکت مخابرات شهرستان x
 67. مطالعه ویژگی های کارآفرینی مدیران ارشد صنایع x.
 68. تکنولوژی اطلاعات و تأ ثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی: استان x)
 69. بررسی نقش سیستم های اطلاعات بازاریابی در فرآیند تدوین استراتژی شرکتهای موجود در فهرست x
 70. بررسی تأثیر مدیریت بازاریابی بر افزایش فروش داخلی و جهانی محصول x
 71. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش خریداران محصول x با نام های تجاری متفاوت در شهر x
 72. بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی در شهر x
 73. بررسی اثر بخشی فعالیتهای ترویجی انجام شده در زمینه بیمه های عمر توسط صنعت بیمه
 74. بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات محصول x
 75. بررسی رابطه بین کیفیت برنامه ریزی بازاریابی با عملکردصنایع مواد غذایی در شهر x
 76. مطالعه عوامل موثر بر ترجیح مشتریان درانتخاب محصول x با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی:x
 77. بررسی کارایی پرتفوی (سبد سهام) بیمه x
 78. بررسی موقعیت و جایگاه بازار شرکت x و ارائه استراتژی های مرتبط با آن با استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
 79. بررسی تأثیر مدل EFQM به عملکرد شرکت x
 80. قیمت گذاری استراتژیک برای محصول x شرکت x در منطقه x
 81. بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات صنعت x
 82. بررسی عوامل موثر بر استنباط گردشگران خارجی در مورد وجهه ایران به عنوان یک مقصد گردشگری
 83. بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر آگاهی و عمل خرید بیمه گذاران در زمینه بیمه های x در شهر x
 84. بررسی تاثیر مدیریت با مشتری بر کسب مزیت رقابتی بانک x
 85. بررسی آمادگی شرکت x جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری
 86. بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک x در شهر x
 87. اندازه گیری کیفیت خدمات بانکی با استفاده از مدل سروکوال در بانک x شهر x
 88. رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید مصرف کنندگان محصول x
 89. بررسی عوامل موثربر انگیزش کارکنان شرکت x بر اساس تئوری هرزبرگ
 90. تعیین وضعیت مدیریت روابط با مشتری در شرکت x
 91. بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید خودرو x
 92. عوامل موثر بر عملکرد تیم های مراقبت پرواز در فرودگاه x
 93. رتبه بندی عوامل بازاریابی موثر بر کانال توزیع صادرات محصول x
 94. رابطه بین نگرش مشتریان و انتخاب آن ها در خرید محصول x
 95. فضیلت های اخلاقی بازاریابی: بررسی دیدگاه متخصصین بازایابی و جامعه مصرف کننده
 96. بررسی تأثیر مدیریت رابطه با مشتری (CRM) بر عملکرد کلی مؤسسات مالی شهر x
 97. بررسی عوامل موثر بر قصد ترک خدمت کارکنان در شرکت x
 98. تأثیر سودآوری در تأمین مسئولیت اجتماعی سازمان : بررسی دیدگاه کارکنان و مشتریان شرکت x
 99. آمادگی برای پیاده سازی مدیریت روابط با مشتری؛ مطالعه ی موردی بانک x
 100. تاثیر ابزارهای پیشبرد فروش بر واکنشهای پس از خرید مصرفکنندگان مواد غذایی (مورد مطالعه: فروشگاههای x )
 101. رابطه بین کیفیت خدمات و ارزش نام تجاری در هتل‌های چهار ستاره و پنج ستاره استان‌های x
 102. موانع و چالش‌های توسعه گردشگری داخلی در استان x
 103. شکاف ‌های داخلی کیفیت خدمات و تحلیل ارتباط آن با رضایتمندی شغلی کارکنان در صنعت بیمه (مورد مطالعه: شرکت بیمه x)
 104. تعیین و اولویت بندی عوامل رضایتمندی نمایندگی های فروش شرکت x بر اساس روش FAHP
 105. طراحی یک مدل مفهومی برای پذیرش تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط صنعتی شهر
 106. ارائه یک مدل تلفیقی از تحلیل SWOT، به منظور تحلیل استرات‍‍ژیک مشتری محور مورد مطالعه : بانک x
 107. مقایسه اثربخشی شرکتهای بیمه خصوصی و دولتی از دیدگاه رضایت بیمهگذاران در شهر x با تاکید بر بخش خسارت بیمه x
 108. عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک از نظر مدیران بنگاه¬های کوچک و متوسط منطقه آزاد تجاری- صنعتی x
 109. عوامل مؤثّر بر شکل گیری تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستان های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی شهر x
 110. تاثیر بازاریابی اینترنتی بر افزایش درآمد هتلهای شهر x
 111. بررسی دلایل استفاده از بازاریابی رابطه مند در بین تامین کنندگان قطعات به شرکت
 112. تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتی و خدماتی استان x
 113. خط مشی های تقسیم سود و تاثیراتشان بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادارx
 114. بررسی ارتباط بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادارx
 115. بررسی روابط جو سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکتx
 116. بررسی عوامل تعیین کننده و موثر بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در شهرx
 117. بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر میزان سرمایه گذاری داخلی (تولیدات صادراتی) در منطقه آزاد تجاری x
 118. بررسی تاثیر تعمیم مارک محصول بر سهم بازار در صنایع غذایی و لوازم بهداشتی در شهر x
 119. بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان دولت (مورد شرکت x
 120. بررسی‌ کارآیی‌ داخلی‌ پخش‌ آگهی‌ بازرگانی‌ تلویزیونی‌ در صدا و سیمای‌ ج‌.ا.ا. مرکز شهر x
 121. ارزیابی شیوه های مختلف خرده فروشی از دیدگاه مصرف کنندگان و تمایل آنها به تاسیس فروشگاههای زنجیره ای در شهر x
 122. آزمون مدل هاکمن-الدهام در پالایشگاه x
 123. بررسی‌ پیامدهای‌ نگرش‌ نامطلوب‌ دبیران‌ دبیرستانهای‌ دولتی‌ شهر x
 124. نگرش کارکنان شهرداری شهر x نسبت به سیستم اطلاعاتی مکانیزه
 125. مقایسه‌ تاثیر انگیزاننده‌ها و پاداش‌ها بر جذب‌ و نگهداری‌ منابع‌ انسانی‌ یروی‌ شرکت x
 126. بررسی‌تاثیر فشارهای‌ شغلی‌ بر رضایت‌ شغلی‌ و عملکرد شغلی‌ در بین‌ مدیران‌ شرکت x
 127. رابطه‌ بین‌ برداشت‌ عدم‌ تساوی‌ در پاداش‌ و رضامندی‌ شغلی‌ در شرکت x
 128. بررسی اثر بخشی آموزش ضمن خدمت در واحدهای سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی شرکت x
 129. نقش‌ اطلاعات‌ حسابداری‌ در تصمیم‌ گیریهای‌ مدیران‌ عالی‌ شرکت x
 130. تاثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارایی کارکنان در شرکت x
 131. بررسی استراتژی های باریابی مناسب جهت توسعه صادرات در صنایع غذائی
 132. بررسی تاثیرانگیزاننده ها و پاداشها در نگهداری کارکنان شرکت x
 133. کاربرد مدل اطلاعاتی مدیریتی نومن در بخش سفارشات خارجی گروه صنعتی x
 134. ارزیابی وضعیت تکنولوژی در شرکت x
 135. بررسی تاثیر عوامل موثربر انگیزش نیروهای متخصص در صنایع x
 136. بررسی تاثیر پاداشهای مالی بر افزایش تولید سرانه در شرکت x
 137. بررسی‌ تاثیر مدیریت‌ ثمربخش‌ بر عملکرد کارکنان‌ (آموزش‌وپرورش‌ شهر x )
 138. مطالعه‌ ویژگیهای‌ موثر تبلیغات‌ تجاری‌ تلویزیون‌ بریادآوری‌
 139. ارزیابی‌ مهارتهای‌ مدیریتی‌ موردنیاز مدیران‌ صنعت‌ برق‌ در شهر x
 140. علل نارسائیهای مرکز اطلاع رسانی از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات
 141. بررسی‌ رابطه‌ رضایت‌ شغلی‌ و تعهد سازمانی‌ : (مطالعه‌ موردی‌ کارکنان‌ شرکت x)
 142. بررسی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک x شهر x
 143. بررسی‌ عوامل‌ موثر بر رضایت‌ مشتریان‌ شرکت x در شهرx
 144. بررسی‌ ساختار کانال‌ توزیع‌ محصول x شرکت x شهر x
 145. ارزیابی تأثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان در شرکت x
 146. سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات و تاثیر آن بر عملکرد تجاری موسسات تولیدی استان x
 147. کاربرد مدل تصمیم گیری چند معیاری برای تجزیه و تحلیل سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر x : شرکت x
 148. مقایسه مالی (بهای تمام شده)الگوهای تولید برنامه در صدا وسیمای شهر x
 149. عوامل موثر در بهبود عملکرد نیروی کار در کارخانجات لوازم خانگی پارس
 150. بررسی روشهای ترویج محصولات لبنی (مطالعه موردی : شرکت x)
 151. مطالعه ساختار بورس پیمانهای تحویل آتی کالا و ارز و پیشنهاد الگوی مناسب برای ایران
 152. بررسی عوامل موثر بر بهبود سبک رهبری مدیران سازمان حسابرسی
 153. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری (پرتفوی) «مورد : شرکت سرمایه گذاری x »
 154. بررسی نقش سیستم های اطلاعات مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان x
 155. بررسی ویژگیهای استراتژیک داخلی صنایع x کشور از دیدگاه مدیران این صنایع
 156. بررسی روشهای ارزشیابی اختیار معامله و پیشنهاد مدل مناسب برای بازار سرمایه ایران
 157. بررسی شفافیت اهداف سازمانی بر عملکرد سرپرستان شرکت x
 158. بررسی عوامل موثر بر میزان صادرات محصولات کارخانجات محصول x شرکت x
 159. عوامل موثر بر تسهیلات اعطائی صادراتی بانک x به بخش خصوصی(استان x)
 160. بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران(بر اساس نظریه لیکرت)و رضایتمندی کارکنان در مجتمع x شهر x
 161. کاربرد سیستم تولید انعطاف پذیر و تاثیر آن بر سودآوری در شرکت x
 162. راهبردهای کاهش وابستگی تکنولوژی صنعت x و تاثیر آن براشتغال زائی منطقه ای : مورد کاوی : محصول x شرکت x شهر x
 163. ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی کاری بر اساس نظرات کارکنان در اداره x شهر x
 164. بررسی علل افت و خیز بهره وری در کارخانجات x
 165. بررسی حفظ ارزش حقیقی سرمایه در موسسات بیمه، شرکت x
 166. بررسی کاربرد مدل آلتمن برای تعیین وضعیت ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت x محصول x
 167. بررسی راهکارهای جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی در توسعه صادرات مناطق آزاد تجاری ایران(منطقه آزاد x)
 168. بررسی نوسانات قیمت سهم از سودنقدی اعلام شده هرسهم درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارx طی سالهای x
 169. بررسی معیارهای موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار x بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 170. بررسی وضعیت نقدینگی و سیاست های سرمایه در گردش شرکتهای x پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx طی سالهای x
 171. بررسی تأثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران شرکت x شهر x
 172. بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و قیمت بازاری سهام شرکت‌های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x طی سالهای x
 173. بررسی تاثیر سبک های مدیریت و مشارکت کاربر بر موفقیت سیستم های اطلاعات مدیریت در مراحل گوناگون رشد سیستم
 174. تجزیه و تحلیل مالی شرکت فراورده های x با رویکرد مدیریت استراتژیک
 175. بررسی بازده غیر عادی سهام تازه پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار شهر x
 176. بررسی میزان مشتری محور بودن عملکرد شرکت سهامی بیمه ایران در بیمه شخص ثالث و سرنشین در شهر x
 177. برآورد نرخ بازده مورد انتظار براساس مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مقایسه آن با نرخ بازده سهام در بازار در بورس اوراق بهادار شهر x
 178. بررسی عملکرد سرمایه گذاری شرکت های بیمه در بورس اوراق بهادار شهر x طی سال های x
 179. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی و ارایه یک مدل کاربردی
 180. بررسی فرهنگ سازمانی حاکم در شرکت تولیدیx محور سایپا براساس مدل کوئین وگارث
 181. بررسی ارتباط بین ارزش شرکت و ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک آن با استفاده از شاخص Q توبین در بورس اوراق بهادار شهر x
 182. بررسی رابطه بین اندازه و رشد درآمد خالص شرکت با هزینه سرمایه آن در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر x
 183. بررسی الگوهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx
 184. بررسی عوامل مؤثر بر ماندگاری رسمی متاهل در شرکت x
 185. بررسی تنگناهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع تولیدی استان x
 186. بررسی رابطه بین عوامل موثر و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 187. بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس منطقه ای x
 188. بررسی معیارهای انتخاب سهم در بورس منطقه ای x (با تاکید بر تحلیل بنیادی)
 189. ارزیابی کارایی بورس اوراق بهادار x با استفاده از ضریب تعدیل قیمت سهام
 190. بررسی میزان صحت قیمت اولیه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x مدل سازی پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک
 191. بررسی مقایسه ای روش مدیریت سرمایه گذاری در بورس منطقه ای x در زمینه پیش بینی بازار و انتخاب سهام
 192. بررسی رابطه بین نرخ بازده سرمایه‌گذاری (ROI) و عملکرد اقتصادی با استفاده از شاخص Q توبین در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 193. بررسی ارتباط میان ارزش شرکت با نرخ تورم و نرخ ارز با استفاده از شاخص Q توبین در بورس اوراق بهادار x
 194. بررسی و شناسایی موانع خرید وفروش اینترنتی سهام در بورس اوراق بهادار در سالx
 195. بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در محصولات مالی (سهام) در بورس اوراق بهادار در سال x
 196. بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال هایx
 197. بررسی و شناسایی موانع گسترش بانکداری الکترونیکی در بانکهای شهر x
 198. آزمون نظریه‌های رفتار مالی بر اساس عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x تحلیل ارتباط بین نسبت های مالی و نسبت قیمت به درآمد (P/E) هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x طی سال های x
 199. رابطه بین استقرار مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد و وضعیت مالی (موردکاوی: شرکت شهر x)
 200. مقایسه روش های تحلیل تکنیکی در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار x تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر برنامه‌ریزی منابع بنگاه (ERP) در شرکت x
 201. بررسی مقایسه ای اثربخشی سیستم آسیکودا در شرکت x
 202. بررسی تاثیر تئوری نمایندگی بر مدیریت منابع ریسک زنجیره عرضه از دیدگاه مدیران شرکت های x
 203. برقراری بررسی مهارت فردی مدیریت زمان با مهارت سازمانی آن در بین مدیران دبیرستانهای دولتی شهرستان X
 204. عنوان: بررسی نگرش مدیران و دبیران دبیرستانهای دولتی پسرانه شهرستان X درباره حدود اختیار تصمیم‌گیری در مدیریت مدرسه محور و تعیین زمینه‌های تصمیم‌گیری موثر بر آموزش و یادگیری براساس طبقه‌بندی گلیکمن
 205. طراحی و تبیین نظامات انتخاب و انتصاب مدیران با جهت‌گیری بهبود مدیریت دولتی (موضوع بند X اهداف برنامه X)
 206. مقایسه سبک مدیریت دبیرستانهای پسرانه دولتی و غیرانتفاعی شهر X
 207. بررسی مدیریت مالی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی ایران
 208. بررسی تاثیر سبک مدیریت بر میزان شناخت و توجه مدیران به عوامل انگیزشی معلمان در مدارس ابتدایی و راهنمایی (دولتی و غیرانتفاعی) پسرانه شهر X
 209. بررسی نگرش مدیران دبیرستان‌های پسرانه دولتی شهر X نسبت به وظایف و نقش‌های مدیریت آموزشی و ارتباط آن با عملکرد آنان از نظر دبیران
 210. بررسی رابطه بین برنامه تحصیلی دوره فوق‌لیسانس مراکز آموزش مدیریت دولتی و احتیاجات سازمانها در این زمینه با تاکید بر نظرات دانشجویان رشته مزبور
 211. بررسی تاثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی در عملکرد مدیریت و از دیدگاه مدیران با سابقه سازمانهای دولتی در ایران
 212. تاثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مکانیزه در تصمیم گیری مدیران مرکز آموزش مدیریت دولتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان
 213. بررسی میزان آشنایی مدیران سازمانهای دولتی استانX با مهارتهای سرپرستی و مدیریت و نقش آن در کارآیی سازمان
 214. بررسی اثر دوره‌های آموزش ضمن خدمت مدیریت بر اثربخشی مدیران سازمانهای دولتی در استان X
 215. بررسی تاثیر ساختار سازمانی وشیوه مدیریت بر روی شاخص های بیمارستانی وتعیین الگوی مناسب برای ارتقا آن در بیمارستانهای عمومی-دولتی ایران
 216. مقایسه مدیریت شرکت‌های پیمانکاری دولتی : نصب پست ، ساختمان و احداث خطوط و نیروگاه (پیمانیر) با مدیریت بخش خصوصی پیمانکاری
 217. بررسی عوامل و زمینه های تمرکز زدایی با استفاده از مدل سه شاخگی در مرکز آموزش مدیریت دولتی
 218. بررسی مقایسه ای سلامت سازمانی مدارس زیر نظر مدیران فارغ التحصیل رشته مدیریت آموزشی با مدیران سایر رشته ها از نظر دبیران آنها در دبیرستانهای دولتی دخترانه شهرستان X
 219. مطالعه تطبیقی پیرامون مدیریت مالی و سیستم‌های حسابداری در بخش دولتی و در بخش خصوصی و مقایسه این سیستم‌ها با یکدیگر
 220. نظارت مالی دولت در سازمانهای دولتی و نقش آن در بهبود مدیریت سازمان
 221. بررسی راههای افزایش اثربخشی و بهبود مدیریت در بیمارستان‏‎‎‏های دولتی (مطالعه موردی بیمارستان X)
 222. عنوان: موسسات انتفاعی و بازرگانی دولتی از دیدگاه اقتصاد ملی و مدیریت
 223. بررسی ارتباط بین نگرش مدیران نسبت به طبیعت انسان و سبک مدیریت آنان در دبیرستان‌های پسرانه دولتی استان X نام
 224. بررسی رابطه اندازه سازمان و نظام مدیریت منابع انسانی (سازمانهای دولتی مستقر در مرکز استان X)
 225. نقش سازمان امور اداری و استخدامی کشور در بهبود مدیریت وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی
 226. بررسی مدیریت موجود در مدارس متوسطه دولتی دخترانه شهر X از دیدگاه مدیران و معلمان و مقایسه آن با شاخص های مدیریت تحول
 227. مقایسه آگاهی مدیران دبیرستانهای دخترانه‌دولتی با غیرانتفاعی از وظایف مدیریت آموزشی و مقایسه عملکرد مدیریتی‌آنها از دیدگاه دبیران در شهر X
 228. کاربرد ‏QFD ‌‏تامین‏خواسته های مشتری به الزامات آموزش در مرکز آموزش مدیریت دولتی استان X
 229. تحقیق پیرامون مدیریت آمار در سازمانهای دولتی ایران
 230. مدیریت منابع انسانی،
 231. هوش هیجانی،
 232. چابکی سازمان،
 233. هماهنگی راهبردی عناصر سازمانی،
 234. عملکرد سازمان،
 235. استراتژی های منابع انسانی،
 236. مدیریت دانش،
 237. سبک های مدیریت تعارض،
 238. اثربخشی سازمان،
 239. فرهنگ سازمان،
 240. تعهد سازمان،
 241. توانمندسازی منابع انسانی،
 242. سبک رهبری،
 243. خلاقیت سازمانی،
 244. پاسخگویی سازمانی،
 245. اعتماد عمومی،
 246. شهروندی سازمانی،
 247. سودآوری سازمان،
 248. عدالت سازمانی،
 249. مدیریت مشارکتی،
 250. حفظ ونگهداری منابع انسانی،
 251. سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)،
 252. رضایت شغلی،
 253. ساختار سازمانی،
 254. جو سازمانی،
 255. سلامت سازمانی،
 256. فساد اداری،
 257. خصوصی سازی،
 258. فناوری اطلاعات،
 259. سرمایه اجتماعی،
 260. سرمایه‌های فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری)


توصییه پیشنهادی »

دانشچویانی که قصد وارد شدن در حوزه تجارت بین الملل و انجام صادرات را دارد . درخواست خود را برای مشاوران ارسال نمایند
ادرس ایمیل dnkaroon1389@gmail.com


لینک های پیشنهادی :

برای اطلاعات بیشتر در خصوص صادرات اینجا را کلیک نمایید

برای تسلط کامل بر موضوع واردات کالا از خارج اینجا را کلیک نمایید

برای ایجاد یک واحد تولیدی و اخذ مجوز تولید اینجا را کلیک نمایید

 

 

 
فهرست دستورالعمل های آموزش تجارت و بازرگانی
 

  با توجه به كپي فايل هاي راهنماي مركز مشاوره در برخي از سايتها  به اطلاع مي رسانيم مركز مشاوره داراي هيچ نمايندگي نمي باشد . و با توجه به به روز رساني راهنماها در هر ماه ، كپي آن غير قايل استفاده بوده و شامل خدمات پشتيباني مشاوره اي نمي باشد

فهرست کد های اموزشی ومشاوره ای

کد 98 : مرکز مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان > معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت وکشاورزی

کد 99 : مشاوره برای اشتغال بکار مشاغل ساختمانی در خارج از کشور : عمان - عراق - قطر - بحرین

 کد 100 : برای مشاوره تلفنی با مشاوران سرمایه گذاری اینجا  را کلیک نمایید : تعیین زمان برای مشاوره تلفنی

 كد 101 :  مجموعه كاربردي " معرفي زمينه هاي اشتغال فارغ التحصيلان كشاورزي " - معرفي بيش از 100 فرصت شغلي

كد 102 :  مجموعه كاربردي "‌معرفي زمينه هاي شغلي براي فارغ التحصيلان رشته هاي اقتصاد- مديريت - بيمه و.."

كد 103 :  بازاریابی برای خدمات بیمه ای و جذب مشتری ( 20 راهکار کلیدی برای افزایش فروش)

كد 104  :  معرفی 100 فرصت شغلی سوداور ( شرایط تاسیس و راه اندازی کافی نت- دفاتر خدمات ارتباطی - مدارس غیر انتفاعی و... )
کد 10533 نکته کاربردی برای خرید مسکن در شهرها  ( مجموعه ای از تجارب ، قوانین و مشاوره برای خرید مسکن )


کد 107 : معرفی 200 شرکت ساختمانی در کشورهای همجوار  : این اطلاعات برای تولید کنندگان تجهیزات و تاسیسات
ساختمانی بسیار ضروری است و می توانند صادرات قابل توجهی به انها داشته باشند

کد 108 : اطلاعات کامل صادرات 20000 قلم کالای صادراتی ایران به 60 کشور جهان : با مطالعه این مجموعه می توانید به پتانسیل صادرات کالا به کشورهای مختلف پی ببرید

کد 109 :  مجموعه  کامل راهنمای حق العمل کاری و ترخیص کاری  گمرک - قوانین سال 1403 :  300 سئوال تشریحی و  110 تست  حق العمل کاری


کد 110 :  فهرست پیشنهادی 150 کالای وارداتی سوداور در سال 1403: قبل از هر گونه واردات کالا این فهرست را مطالعه فرمائید

کد 111 :  مجموعه بانک اطلاعاتی 200 طرح توجیهی صنعتی و کشاورزی : این مجموعه شما را با اطلاعات هر طرح آشنا می نمایید

کد 112:  دوره آموزش مجازی کارافرینی ( از اموزش تا اجرا ) : برای اولین بار در ایران با معرفی طرحهای پیشنهادی و مشاوره در حین اجرا 

کد 113 : اموزشی کامل و عملی برای کارشناسان بازرگانی خارجی واحدهای تولیدی و تجاری : اطلاعات کامل

کد 114 : معرفی شرکتهای تولیدی و بازرگانی در ایران : تولید کنندگان و خریداران کالا در ایران

کد 115 : بانک اطلاعاتی صادر کنندگان ایرانی در کالاهای مختلف : صادر کننده نمونه - شرکتهای حمل و نقل و...

کد 116 : مراحل گام به گام شناسایی مشتریان خارجی و عقد قرارداد با انها : اطلاعات لازم برای شناسایی مشتری

کد 117 : نکات کلیدی برای افزایش فروش : دستورالعمل افزایش فروش

کد 118 : راهنمای کامل اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی و واردات محصولات انها به ایران در سال 1403

کد 119:  دستورالعمل اجرایی و کاربردی راه اندازی و مدیریت واحد تولیدی : دستورالعمل طلایی برای جلوگیری از زیان تولید

کد 120 : دستورالعمل تخصصی و اجرایی صادرات زعفران در سال 1403: همه اطلاعات صادرات زعفران

کد 121 : اطلاعات 100 تاجر و بازرگانان خریدار فرش دستباف در ایران : در سال 1403

کد 122 : 100 واژه کاربردی در بازرگانی خارجی ( 1403: بر اساس قوانین سال 1403

کد 123: راهنمای جامع واردات کامیون در سال 1402: اطلاعات فروشندگان در امارات و محاسبات گمرکی

کد 124 : اطلاعات 200 وارد کننده کالا در ایران :  وارد کننده گوشت - وارد کننده چوب و.....

کد 125 : معرفی بازارهای خارجی برای کالای ایرانی : 100 کشور در جهان برای 50 کالا
کد 129 : راهنمای ایجاد کارخانه تولید قطعات خودرو : اطلاعات کامل

کد 130 :  اعلام قیمت کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی : قیمت خرده فروش میوه و خشکبار در کشورها

کد 131 : معرفی شگردهای کلاهبرداری  از صادر کنندگان ایرانی : تجربه 100 صادر کننده و کارشناس گمرکی

کد 133 : دفترجه آموزشی نحوه فعالیت ومدیریت شرکتهای بازرگانی : سوداور ترین فعالیت اقتصادی و بازرگانی

کد 134 : اطلاعات کامل صادرات قیر به بازارهای هدف صادرات : امارات - عمان - قطر - هندوستان و..

کد 135 :  مجموعه راهنمای تجارت با کشورها - بازارهای هدف : بر اساس قوانین سال 1403

کد 136 : دوره تربیت " مدیر صادرات " برای واحدهای تولیدی کشور : دوره کاربردی و اجرایی

کد 137 : راهنمای جامع واردات ، ثبت سفارش وترخیص ماشین الات معدنی : محاسبات گمرکی و...


فهرست فایل های مربوط به آموزش صادرات و واردات


کد 200 :  مهم : در صورتي كه براي اولين بار در نظر داريد وارد كار صادرات شويد  بهتر است در طرح " تربيت 100 صادر كننده موفق- همراه با استاد مجازی " ثبت نام نمائيد )  - دوره 105  از 10  خرداد ماه 1403  شروع می شود - ثبت نام : کلمه صادر کننده موفق را به شماره 09366421329 پیامک نمایید

كد 201 :  راهنمای فعالیت با کارت بازرگانی ( نکات مهم در کار با کارت بازرگانی و واگذاری آن ) + 3 ماه مشاوره روزانه

كد 202  :  برای اطلاع  کلیک نمایید : راهنمای کاربردی و عملی صادرات کالا در سال 1403- مقدماتی + 3 ماه مشاوره و پاسخ به سئوالات + تعیین استاد مجازی دوره

كد 203   :  راهنمای کاربردی صادرات کالا - پیشرفته  + 3 ماه مشاوره و پاسخ به سئوالات

كد 204   :    راهنمای کاربردی  انجام مراحل عملی واردات یک کالا- مقدماتی + استاد مجازی دوره  در سال 1403  - اطلاعات کاملی در خصوص فرایند فرایند و نکات مهم آن + 3 ماه مشاوره و پاسخ به سئوالات

كد 205   :   راهنمای کاربردی واردات کالا از خارج - پیشرفته + 3 ماه مشاوره و پاسخ به سئوالات ( نکات مهم برای سوداوری هر چه بیشتر در واردات )

كد 206   :   بسته جامع و کاربردی آموزش صادرات و واردات کالا  در سال 1402 + 6 ماه مشاوره رايگان 

كد 207   :    راهنمای واردات خودرو بصورت اجرایی -  3ماه مشاوره رايگان و پاسخ به سئوالات

كد 208   :   راهنمای کاربردی واردات کالا از کشور ترکیه ( تعرفه واردات - شرایط اخذ مجوز و....) + 3 ماه مشاوره و پاسخ

كد 209   :   راهنمای کاربردی واردات پارچه و پوشاک از خارج ( فروشندگان کالا - شرایط اخذ مجوز و....) + 3 ماه مشاوره و پاسخ به سئوالات
كد 210   :   راهنمای کامل تجارت با کشور چین در سال 2023( صادرات - واردات - مشخصات فروشندگان کالا )

کد 211    :  مجموعه طلایی و کاربردی " راهنمای کاربردی و عملی ترخیص کالا از گمرک + استاد مجازی گمرکی

کد 212     :   اینجا را کلیک نمایید : مجموعه راهنمای عملی و کاربردی  مکاتبات بازرگانی خارجی ( صادرات - واردات)   

کد 213     :  مجموعه اطلاعات کاربردی بازاریابی کویت  ، راههای نفوذ در بازار کویت ، راههای صادرات ابمعدنی و..)

كد 214   :   مجموعه كاربردي " دستورالعمل كاربردي ورود يك شركت به بازار جهاني " ( قدم  به قدم براي صادرات كالا )

كد 215   :  راهنماي جامع و عملي واردات كالا ،‌دارو  و ‌تجهيزات پزشكي در سال 1403 " ( مجموعه اي كامل و كاربردي)

كد 216  :  مجموعه طلايي " بانك اطلاعاتي خريداران كالاهاي ايراني کشورهای اسیای میانه " شامل آدرس صادركنندگان و وارد كنندگان ، ايميل ، وب سايت تجار در بيش از ده كشور 

كد 217 :  راهنماي كامل واردات قطعات رايانه وشبكه در سال 1403 "  اين مجموعه تمام اطلاعات لازم در خصوص واردات محصولات مرتبط با رايانه را در اختيار علاقمندان قرار مي دهد.

كد 218 : دستورالعمل كاربردي براي اجراي برنامه تبليغاتي شركتهاي توليدي و تجاري . ( مجموعه اي كاربردي براي اجراي شروع برنامه تبليغاتي موثر براي افروش فروش )

كد 219 : مجموعه طلايي "‌ شرايط و ضوابط صدور 20 كالاي مهم صادراتي كشور 1403" - نقشه راه صادرات براي صادر كنندگان

کد 220 : مجموعه کامل راهنمای صادرات خرما در سال 1403 ( تمامی اطلاعات لازم برای صادرات خرما ) - خريداران خرما ايراني

کد 221 :  مجموعه طلایی " 500 شرکت وارد کننده کالا در کشورهای حاشیه خلیج فارس " شرکتهای برند و معروف

كد 222 : مجموعه اطلاعات200شركت توليدي و فروشنده قطعات يدكي در كشور چين و امارات و تركيه   ,:


كد 223 : بانك اطلاعاتي 200 شركت فروشنده و صادر كننده معتبر كره جنوبي سال 2023: (‌ايميل - تلفن - سايت - نمابر و...)
كد 227 : معرفي بيش از 200 شركت خريدار زعفران ايران در كشورهاي مختلف : امارات - هندوستان - چين - اسپانيا

كد 228 : مجموعه طلايي و بي نظير 500 شركت صاحب نام در امر خريد معدني در كشورهاي مختلف : اطلاعات كامل شركتهاي خريدار ( گروه کالایی سیمان - قیر - سنگ مس - سنگ گچ و گچ پاکتی - سرب - گوگرد- حلال کننده و تینر - سنگ مرمر - سنگ آهن و..)


كد 230 : مجموعه اطلاعات خريداران و توليد كنندگان محصولات شيميايي در ديگر كشورها : 300 شركت معتبر توليدي

کد 231 :  مجموعه اطلاعات بیش از 200 خریدار رب گوجه در کشورهای مختلف بخصوص حاشیه خلیج فارس :

کد 232 : مجموعه اطلاعات شرکتهای خریدار و فروشنده کودهای ارگانیک و کمپوست در بازارهای خارجی : خریداران کود

کد 234 : مجموعه اطلاعات 50 وارد کننده ظروف یکبار در سال 2023 : کشور افغانستان - عراق - ازبکستان و...

کد 235 : مجموعه وارد کنندگان سنگهای قیمتی ( عقیق/ فیروزه و... ) در کشورهای مختلف

کد 236 : مجموعه راهنمای عملی صادرات کاشی و سرامیک به همراه معرفی خریداران خارجی : سال 1403

كد 237 : مجموعه كامل تاجر و بازرگانان وارد كننده كالا در كشور عراق : 500 شركت خريدار مواد غذايي و مصالح ساختماني و...

کد 238 : فایل اطلاعاتی خریداران مواد غذایی در 12 کشور همجوار : 400 شرکت با سابقه در خرید مواد غذایی

کد 239 :  معرفی بیش از 150 خریدار عسل در کشورهای مختلف در سال 2024: به همراه مشاوره شش ماه روزانه در حین انجام کار

كد 240 : مجموعه اطلاعات خريداران روغن خام و كاركرده وضايعاتي در كشورهاي خارجي سال 2024 : عراق- امارات - تركيه - چين و..

كد 241 :  مجموعه اطلاعات كامل بازاريابي كشور امارات (‌معرفي 2000 فروشنده و خريدار بزرگ امارات )‌ در سال 2024

کد 242 : راهنمای عملی واردات تجهیزات ورزشی در سال 1402 :  فروشندگان عمده در کشورهای چین - کره و..

کد 243 : راهنمای کامل و عملی صادرات گل ایران به بازارهای خارجی : اطلاعات 100 وارد کننده معتبرکد 246 : معرفی اطلاعات 1000 شرکت تولیدی ، وارد کننده در کشور افغانستان در سال 2023:  این مجموعه یک فرصت تجاری محسوب می شود 

كد 247 : معرفي بازارهاي صادراتي ماهي و ميگو در 20 كشور جهان : 300 شركت بزرگ  د بازارهاي هدف

کد 248 : معرفی 100 شرکت وارد کننده باسابقه در زمینه  انواع شیشه ساختمانی در 20 کشور :   بیشتر


کد 250 : معرفی 200 خریدار  گوشت و مرغ در کشورهای حاشیه خلیج فارس : امارات - بحرین - قطر - عربستان و...

کد 251 : مجموعه طلایی اطلاعات بیش از 200 شرکت با سابقه در خرید پوست - سالامبور و پشم در 15 کشور جهان : فرصتی برای افزایش صادرات

كد 252 : مجموعه راهنماي بازارهاي صادراتي مصنوعات چوبي : اطلاعات 100 فروشگاه - وارد كننده ميز - مبلمان و....

 کد 253 : معرفی 110 خریدار دام زنده در کشورهای حاشیه خلیج فارس : کشورهای کویت - عراق - بحرین - قطر - عربستان و..

كد 254 : معرفي خریداران خارجی لوله و تجهيزات و اتصالات ابرساني و گاز و كشاورزي : اطلاعات در 10 كشور همجوار

کد 255 : معرفی خریداران خوراک آبزیان در بازارهای هدف خارجی : ترکیه - تایلند - چین - هندوستان - اسپانیا - امارات - و...

كد 256 : راهنماي كاربردي و عملي شركت در نمايشگاههاي بين المللي خارجي : جهت استفاده حداكثري از ان

کد 257 : معرفی 100 وارد کننده خارجی رزین های صنعتی در کشورهای مختلف : اطلاعات شرکتهای بزرگ در سال 2024

کد 258 : معرفی بازارهای صادراتی مواد شوینده و ضدعفونی کننده ها در 10 کشور همجوار :  فرصت طلایی برای صادرات مواد شوینده

کد 259 : معرفی 60 خریدار خارجی محصول گوگرد در بازار جهانی در سال 2023 : اطلاعات کامل شرکتهای وارداتی

کد 260 : معرفی بازارهای صادراتی پلی استر : معرفی 100 وارد کننده در 15 کشور مهم وارد کننده در سال 2024

کد 261 : راهنمای جامع واردات لوازم آرایشی و بهداشتی در سال 1402:  بههمراه معرفی فروشندگان کالای برندار

کد 262 : معرفی بازارهای صادراتی لوازم اشپزخانه و 100 خریدار در کشورهای همجوار : کویت  امارات- بحرین - قطر و.


کد 264 :  معرفی خریداران خارجی پوشاک ایرانی : درکشورهای کویت - افغانستان - اذربایجان- ترکمستان - قزاقستان- ارمنستان - بحرین - عراقکد 266 : اطلاعات 100 شرکت خدمات کشاورزی در کشورهای همجوار : جهت فروش تجهیزات و ماشین الات کشاورزی - ارائه خدمات گلخانه ای به انها و...

کد 267 : خریداران پای مرغ در کشورهای شرق اسیا ( تایلند - چین - هنگ کنک - ویتنام  و.. ) : در سال 2024

کد 268 : راهنمای جامع و کاربردی برند سازی برای کالاها : دستورالعملی جامع و گام به گام برای اجرا

کد 269 : معرفی بازارهای صادراتی تنباکو و سیگار ایرانی : کشورهای روسیه - امارات- عراق - افغانستان

کد 270 :  اطلاعات خریداران خارجی صنایع دستی ایران : کشورهای همجوار - اسیای میانه - اروپا

کد 271 : معرفی خریداران خارجی قیر در کشورهای مختلف - 200 خریدار در سال 2024کد 274: معرفی خریداران خارجی روغن زیتون و زیتون در کشورهای مختلف : اطلاعات 2024

کد 275 : معرفی بازارهای صادراتی صمغ گیاهی در سال 2023 : هندوستان - کشورهای اروپایی و..

کد 276 : معرفی شرکتهای خارجی وارد کننده تجهیزات نفت و گاز : کشورهای عراق - امارات- کویت - قطر و..

کد 277 : معرفی بازارهای صادراتی اهن و فولاد ( میلگرد - نبشی و..) - امارات - بحرین - قطر - عمان -

کد 278 : معرفی فرصتهای صادراتی محصولات پتروشیمی : خریداران خارجی در پاکستان - ترکیه و..


کد 279 : راهنمای جامع  5 گام  عملی برای صادرات به کشور افریقای جنوبی : معرفی شرکتهای وارد کننده و دستیابی به بازار

280 : فرصتهای صادراتی به کشور لبنان ( اطلاعات وارد کنندگان لبنانی ) در سال 2024

281 : معرفی خریداران مصنوعات چرمی ایرانی در کشورهای خارجی : هندوستان - ترکیه - کشورهای حاشیه خلیج فارس

کد 282 : معرفی بازارهای صادراتی انواع سنگ تراول - گرانیت و مرمریت در کشورهای مختلف :  چین - هند - امارات و..

کد 283 : معرفی بازارهای صادراتی ابزارالات صنعتی : معرفی مشتری خارجی در افغانستان - عراق - عمان و....

کد 284 : مجموعه اطلاعات بازاریابی صنعت نفت و گاز کشور عراق : سال 2023

کد 286 : معرفی بازارهای صادراتی دستگاههای تصفیه اب صنعتی و خانگی : پاکستان - قطر - عمان و..

کد 287 : معرفی فرصتهای صادراتی در سیستم های گرمایشی و سرمایشی  : کشورهای عراق - امارات- افغانستان و.

کد 289 : معرفی فرصتهای صادراتی اسانسور و پله برقی به کشورهای مختلف: کویت - عراق -  - عمان- قطر و.

کد 290: مراحل صادرات لوازم خانگی به خارج : نکات مهم در خصوص تشریفات گمرکی وتحویل کالا

کد 291 : بازارهای صادراتی محصولات پلیمری مستربچ و کامپاند ها : بازار عراق - هند -امارات - ترکیه و..

کد 292 : راهنمای اخذ مجوز برای صادرات به افغانستان : مجموعه کامل بر اساس قوانین

کد 293 : برنامه ریزی برای صادرات لوازم التحریر : آموزش صادرات و معرفی مشتری خارجی

کد 294 : راهنمای کاربردی صادرات زغال فشرده ( صنعتی ) از ضایعات درختان در سال 1403

کد 295 : معرفی بازارهای صادراتی شیر خشک صنعتی : عمان - قطر - افغانستان و...


فهرست فایل های مربوط به سرمایه گذاری در بخشهای مختلف

300 : معرفی طرحهای اشتغال زایی دربحش صنعت و کشاورزی در سال 1403 :

301  :   راهنمای سرمایه گذاری در بخش صنعت در سال 1403- اطلاعات کامل در خصوص سرمایه گذاری ( اخذ مجوز - تسهیلات بانکی و.)

302   :  راهنمای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در سال 1403

 
304   :   نکات کلیدی در افزایش فروش اینترنتی - با مطالعه این راهنما از طریق اینترنت کسب درآمد نمائید


305 :  معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ( شرایط اخذ مجوز  طرحهای سرمایه گذاری     و..)

كد  306 :  معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن ( بهترین طرحهای کوچک و متوسط .)


كد 307 :   مجموعه راهنمای کامل اخذ مجوز تاسیس از سازمان صنعت، معدن در سال  1403( اطلاعات کاملی در خصوص صدور مجوز ، تسهیلات ، زمین و..)

كد 308  :  راهنمای فرصتهاي  شغلی برای دیپلمه ها و فارغ الحتصيلان رشته هاي فني و حرفه اي

كد 309  :  مجموعه  راهکارهای کاهش زیان مالی و عملیاتی و تقویت شاخص سوداوری کارخانه - کلیک نمایید

كد 310  :  مجموعه راهنمای "راهکارهای کاربردی برای حل مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی " 

كد 311  :  مجموعه راهنمای " راهنمای سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری در سال 1403" (مجتمع رفاهی بین راهی و..)

كد 312   :  مجموعه طلایی"معرفی 46 طرح و پرو‍ژه  اقتصادی سوداور برای سرمایه گذاران در سال 1403

كد 313   :  مجموعه کاربردی و جامع " راهنمای سرمایه گذاری در صنایع ساختمانی در سال 1403" بلوک سیمانی -
سرامیک و آجر

كد 314   :   مجموعه کامل " راهکارهای افزایش فروش در واحدهای تولیدی " ( مجموعه ای از تجارب تولید کنندگان موفق و ده ها کتب بازاریابی )  اطلاعات بیشتر

كد 315   :  مجموعه بی نظیر و کاربردی " چگونه محصولات واحد تولیدی خود را به خارج صادر نمائیم "  : برای واحدهای تولیدی صادراتی

كد 316   :  مجموعه کاربردی " راهنمای کامل و کاربردی خرید و فروش سهام در بازار بورس " - مجموعه ای کامل برای تمامی علاقمندان


كد 318   :   مجموعه کاربردی و تخصصی " اموزش کاربردی برای بازاریابان "  اطلاعات جامعی برای یادگیری بازاریابی 

كد 319   :  مجموعه کامل " راهنمای اخذ مجوز تاسیس طرحهای کشاورزی در سال 1403" - تسهیلات بانکی -

كد 320   :  مجموعه " توصيه هاي حقوقي براي خريد شركتهاي نيمه فعال و راكد " ( در اين مجموعه 20 مشاوره حقوقي براي اينكار ارائه شده است)

کد 321   :  دستور العمل کاربردی برای انتخاب یک طرح سرمایه گذاری در سال 1403 : این دستورالعمل معیارهای لازم برای انتخاب یک طرح سرمایه گذاری را به شما نشان می دهد .

كد 322 : مجموعه كامل " راهنماي جامع و كامل سرمايه گذاري در صنايع پزشكي " فرصتي منحصربفرد براي سرمايه گذاران

كد 323 : روشهاي مديريت موفق فروشگاه با هدف افزايش فروش : مجموعه اي كاربردي و عملي براي مديران فروشگاهها

کد 324 : راهنمای جامع و کامل بهره برداری از معدن و پروانه اکتشاف و بهره برداری در سال 1403: صفر تا 100  فعالیت  

کد 325 :  دستورالعمل  راهکارهای افزایش فروش در مشاغل خدماتی : 100 دستورالعمل کاربردی برای افزایش فروش در مشاغل خدماتی

کد 326 : اطلاعات 20 طرح اولویت دار بخش صنایع کشاورزی و غذایی در سال 1403: مجموعه مناسبی برای سرمایه گذاران

کد 327 : راهنمای کامل ایجاد نیروگاه خورشیدی : اخد مجوز - دریافت زمین - پرداخت تسهیلات بانکیفایل های مربوط به فروش کالاها


کد 400 : اطلاعات شیرکتهای بسته بندی خرما در ایران ( 20 شرکت بسته بندی خرما ) : جهت فروش محصول خرمای کشاورزان

کد 401 : اطلاعات 25 شرکت بسته بندی خشکبار ( پسته - بادام - گردو و..) : جهت فروش محصول خام خشکبار کشاورزان و واسطه ها - درخواست بصورت پیامک به 09366421329

کد 402 : اطلاعات 30 شرکت بسته بندی زعفران در ایران : جهت فروش محصولات زعفران کشاورزان و واسطه ها - درخواست خود را پیامک نمایید 09366421329

کد 403:   راهنما جامع تولید بدون کارخانه در سال 1403 : اینجا را کلیک نمایید =  بدون تاسیس کارخانه تولید با برند خود نماییدکد 406 : مشاوره برای انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع


سایر لینک ها:


مهم : طرح کلینک صنعتی و تجاری ( نسخه های شفابخش ) : ارائه راهکارهای اجرایی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی واشتغال زایی - اطلاعات بيشتر


خدمات جدید : ارائه مشاوره تلفنی به سرمایه گذاران طرحهای اشتغال زایی


*** معرفی شرکتهای تولیدی و تجاری در ایران : درج اطلاعات شرکتهای تولیدی و تجاری در ایران در جهت معرفی محصولات 
** راهنماي سرمايه گذاري براي ايرانيان مقيم خارج از كشور - براي اطلاعات بيشتر اينجا را كليك نمائيد

** اطلاع رسانی سریع بخشنامه های صادرات و واردات در سال 1403

* برای اطلاع از پایان نامه های تجارت الکترونیک اینجا را کلیک نمایید

شماره تماس با مدير  روابط عمومی سایت ( ساعت 14-8) ( 20-17)

ارتباط از طریق ایمیل dnkaroon1389@gmail.com

 ارتباط مستقیم با مشاوران بازرگانی 09366421329   

تغییر قالب صفحه